Als kunstenaar heb ik de gelegenheid om over veel dingen na te denken en deze in de praktijk te brengen. Aan alles gaat een idee vooraf voordat het vorm krijgt.
Ik vind het heel interessant  om te zien wat ik allemaal kan bedenken en hoe ik dat kan realiseren.

Ik ben al jaren werkzaam in Rotterdam. In het atelier ben ik voornamelijk bezig met het maken van schilderijen en tekeningen. Soms hebben deze werken een realistisch karakter of kunnen ze meer abstract van vorm en inhoud zijn.

Sociale projecten en werken met groen in de openbare ruimte geven mij de gelegenheid om op een geheel eigen wijze naar  processen in de maatschappij te kijken. Met slimme oplossingen probeer ik de mensen op een ander idee te brengen ten opzichte van  de openbare ruimte en zichzelf.

Als kunstenaar ben ik er op uit om iets over mezelf te leren en dit als uitgangspunt te gebruiken voor een werk of een format. Een vorm voor de competitie met mezelf en datgene wat ik kan.